Sách: Một Hạnh Phúc Không Đổi Thay

Trong quyển sách này tác giả chia sẻ về những kinh nghiệm thực tập thiền quán trong đời sống hằng ngày, đóng góp những cái nhìn, suy tư về một lối sống chánh niệm. Đây là tuyển tập của những bài viết ngắn chia sẻ về những lối sống hạnh phúc, thực tập chánh niệm giữa một đời sống bận rộn trong gia đình ngoài xả hội.
Một cái nhìn sâu sắc sẽ đưa ta đến một tình thương rộng lớn, và đó cũng là một hạnh phúc mà sẽ không bao giờ đổi thay.               Tác Giả:  Nguyễn Duy Nhiên