Thơ Mừng Sinh Nhật Thầy Viên Minh


Sinh - Tử

Bảy hai, chưa phải "cổ lai hy"
Sống chết thiền cơ, khỏi nghĩ nghì
Sinh, mãi thong dong nhờ thuận pháp
Tử, thường tự tại bởi tùy duyên.

Tác giả: Viên Minh


Hoa sen

Như hoa sen tinh khiết
Trong bùn vẫn thắm tươi
Gi
ữa cuộc đời ô trược
Vẫn luôn nở nụ cười

Tác giả: Viên Minh


Kính Mừng Sinh Nhật Đại HuynhBảy hai sương tuyết, Đại Huynh ơi!
Đại thụ tàn xanh, rợp cõi người
Kiến tạo Huyền Không, ân nghĩa pháp
Dựng xây Đại Tháp, phúc duyên đời
Bão cuồng nào dễ, hoa thơm ngát
Nắng quái chi nề, quả thắm tươi
Thiền giáo, nhu dung, kinh, chẳng chữ
Tuệ hành, dị giản, thực, không lời
Gió tùng, tự tại, lay sinh tử
Trăng trúc, an nhiên, lộng biển trời
Dụng hạnh vô công, vô ngã sở
Hàm tàng như thị, đức cao ngôi.

Bửu Long, 4/2 Ất Mùi
Chuyết bút
Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Mừng sinh nhật Thầy

Tuổi Thầy trôi với vô thường
Chỉ còn có mỗi chữ Thương nơi Người
Thương đàn con nhỏ lênh đênh
Cuốn trong ham muốn chênh vênh ưu sầu

Đêm ngày Người vẫn miệt mài
Sẻ chia chánh pháp, mở khai tâm trò
Qua rồi cái ngưỡng bảy mươi
Thầy tôi mãi một nụ cười uyên nhiên

Hôm nay mùng bốn tháng hai
Nơi xa con kính dâng vài dòng thơ
Kính Thầy luôn khoẻ, bình an
Chuyến đi hoằng pháp muôn vàn niềm vui...