Xuân Đinh DậuXuân chắng đến chẳng đi
Chỉ tuỳ duyên ứng hiện
Muôn tướng đều xả ly
Xuân trong lòng bất biến.

Viên Minh

Én lượn từng đàn tung cánh bay
Đón chào xuân mới nắng nghiêng say
Quê nhà khai bút trao thư pháp
Xứ ngoại làm thơ dâng kính Thầy
Thầy chúc Chúng, tùy duyên thuận pháp
Con cầu Thầy, sống khỏe từng ngày
Muôn nơi bá tánh vang ca khúc
Thực tại mùa xuân ngay phút giây.

Như Tuệ

Xuân đến đi theo dòng trôi bất tận
Nốt nhạc lòng vẫn thuần khiết thanh tân.
Như vạn loài vốn thực tánh đế chân
Không đầu - cuối suốt hành trình vô lự.

Kiếp phù sinh mãi đa đoan tự sự
Được những gì sao ngự cõi nhị phân?
Vô thường ơi! Còn một tiếng chuông ngân!
Cho hưng phế vốn trong ngần - tịch tịnh.

Viên HướngXuân về hoa thắm cốc Thầy
Đón đàn con Pháp xum vầy chung vui
Kề nhau quỳ dưới chân Người
Đón nghe Thân Giáo, tiếng cười vô ưu
Nơi xa xuân đến muộn màng
Chốn không vui cảm rộn ràng xuân tâm.

Minh Quang

Giữa trời xuân thắm mai vàng
Sắc thân an khoẻ, nhẹ nhàng ý tâm
Khí xuân dạo khúc bổng trầm
Hoà trong nắng ấm ươm mầm Đạo duyên
Ngắm xuân chân thật - hão huyền
Bể dâu lặng lẽ bóng thuyền vô ưu
Xuân đời đi đến vô thường
Tâm an ý tịnh ngát hương xuân lòng.

Minh Quang