Thi ảnh - Thầy Tôi


Tác giả: Viên Hướng - Minh Quang

THI ẢNH

Đá chênh vênh oằn mình trong nắng
Độc cư đời lắng đọng phong sương  
Niết bàn ôm vạn hữu trùng dương
Tịch tịch suốt dặm trường thiên kỷ....
 
Nước phiêu khúc vươn chào Đại Sĩ
Thân giáo bừng chân lý vô ngôn.
Dáng Ai ngồi, rạng vỡ càn khôn!
Thiên thu giữa biển cồn sóng vỗ!
 
Người nơi đâu từ xưa vạn cổ
Trở về đây lấp mộ thời gian!
Cửa tử nào khép lại mang mang
Từng khoảnh khắc, cõi ngàn hiển lộ.

Viên Hướng
 
 
 
Thầy tôi

Thầy tôi không phải thiền sư

Chỉ là chút nụ cười như trăng tròn

Đêm rằm soi toả nơi nơi

Uyên nhiên tự tại mặc lời thế gian

Duyên ai bước dưới ánh trăng

Nhất tâm nhất hướng nhẹ băng sông đời...

Minh Quang